solcælleanlæg i barmosen

Planlægning af et ca. 100 ha. stort solcelleanlæg i Barmosen nord for Vordingborg er i gang.

Planlægningen starter med indkaldelse af forslag og idéer til den kommende planlægning. Teknik- og miljøudvalget har på mødet d. 6. april behandlet et forslag om et 100 ha. stort solcelleanlæg.

Projektet er fremsendt af Grøn SolEnergi ApS på vegne af Rosenfeldt Gods og vedrører arealer i Barmosen nord for Vordingborg.

Solcelleanlægget vil potentielt kunne producere ca. 67.000 MWh el årligt (svarer til ca. 7-8 store vindmøller), hvis hele det ansøgte område kan udnyttes.

Anlæggets potentielle produktion svarer til 25% af elforbruget i hele Vordingborg Kommune, og vil give et væsentligt bidrag til Vordingborg Kommunes målsætning om at nedbringe CO2-udledningen og omstille energiforbruget til vedvarende energi.

Udvalget har besluttet at igangsætte en planproces, hvor første skridt er indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen.

Se indkaldelse af ideer og forslag.

I den videre planproces skal det afklares, hvordan den endelige afgrænsning af anlægget skal være, samt hvordan der kan opnås en indpasning i landskabet under størst hensyn til de lokale naturinteresser.