Sommerblomstprogram slut for i år

Sommerblomsterne i Kommunens blomsterkummer hjemtages fra slut september.

Alle Kommunens blomsterkummer hjemtages i ugerne omkring den 1. oktober 2018.

Temaet for årets sommerblomstprogram har været middelalderplanter i anledning af Steges 750 års Købstadsjubilæum.

I anledning af købstadsjubilæet blev sommerblomstprogrammet for 2018 sammensat i samarbejde med Middelalderhaven i Stege.

Planterne i årets kummer har været sjældne urter og planter af stor historisk betydning for vores Lokalområde. Oprindeligt blev de fleste planter indført af munkene i middelalderen til brug i bl.a. medicin og madlavning. Siden har mange planter forvildet sig i det danske landskab, og indgår nu som en del af Danmarks flora. Men der er har også været en del planter, som ret sjældent forekommer i naturen.

Blomsterkummerne have en lidt hård start i juni måned, da mange planter var små enårige frøplanter, som skulle vokse sig til i den tørreste sommer i 100 år. Kommunens driftsfolk fik vandet igennem hele sommeren, således at alle planterne hurtigt voksede sig til, og blev meget frodige.

Samarbejdet med borgerne og interessenterne i Middelalderhaven var så godt og positivt, at Vordingborg Kommune igen vil samarbejde med borgere og interessenter til at deltage i planlægningen af sommerblomstprogrammet for 2019.

Næste år er det Dannebrogs 800 års-jubilæum, der vil danne inspiration for sommerblomsterne i 2019.