Springvandet 'Skibet' i Præstø skal renoveres

Rørføringen er tæret op, og renovering er nødvendig for at bevare værket.

Det er med tungen lige i munden, når Vej-, Park- og Havneservice indenfor de næste par uger, går i gang med at skille kunstspringvandet ’Skibet’ på Svend Gønges Torv i Præstø ad. Kunstværket blev ikke udført til at blive skilt ad igen, men rørføringen under jorden er tæret op, og en renovering er nødvendig for at sikre bevaringen.

Mange springvand udføres som kunstværker, og det kan til tider betyde omkostningsfuld vedligeholdelse, som det er tilfældet med springvandet på Svend Gønges Torv i Præstø. Ved konstateringen af, at driften af springvandet er højere end hvad der kan forventes, har Vej-, Park- og Havneservice afgjort, at springvandet skal renoveres, så det lever op til nutidig standard. Springvandet er fra 2003 og skal pryde pladsen mange år endnu.

Driftsleder Søren Nyholm fra Vej-, Park- og Havneservice er projektledende på renoveringen af kunstspringvandet. Om grundlaget for den svære drift forklarer han:

”De originale rør er blevet skrøbelige og revner i samlingerne, så det er ikke utænkeligt, at rørene er sivet. Det er postevand, som altså lige så godt kunne være blevet drukket. Det koster vandafledning og i takt med, at vandet er blevet dyrere, er driften blevet tilsvarende dyrere. Det svarer lidt til hvis toilettet står og løber. Rørene er i sin tid blevet lagt direkte i jorden, hvilket ikke er i tråd med nutidig standard. Og det er her vedligeholdelsen bliver dyr og besværlig, for vi kan ikke udskifte de tærede rør, uden at grave dele af pladsen op.”

Det er der heldigvis tænkt på til den fremtidige drift og vedligehold af springvandet. I 2017 vil en rørlægning som denne blive udført ved, at man trækker de nye vandrør i kloakrør, så man har en slags servicekanaler, hvorfra man har fuld kontrol med rørene, og kan udskifte dem uden det store besvær, hvis det skulle blive nødvendigt. Alle rør udskiftes desuden til såkaldte PEM-rør, som er beregnet til brug i jord. Det er den samme type rør som drikkevand fremføres i.

Et kunstværk skilles ad

Springvandet på Svend Gønges Torv hedder Skibet og forestiller skroget af et skib, der kommer ud af en stor sten. En del af springvandet består i, at der står skumsprøjt ned omkring boven, og man skal forestille sig, at skibet sejler i den sø af vand, som stenen står og hviler i. Funderingen, som holder hele kunstværket, skal fjernes og udfordringerne står nærmest i kø:

”Der er ført ledninger inde i kunstværket, som er oplyst indefra om aftenen, og selve skibet er lavet af tykt glas, som er limet sammen. Sagt på en anden måde, kunstværket er ikke lavet til at blive skilt ad igen, og det føles lidt som at skulle skifte lærredet på Mona Lisa. Men det er nødvendigt for at kunne renovere springvandet og sikre en lang levetid”, forklarer Søren Nyholm. Vej-, Park- og Havneservice er i kontakt med kunstneren bag værket, Bo Karberg, som er billedhugger. Og man arbejder lige nu på at få fat i dem, der har lavet stålmontagen. Tanken er at sætte seler på stenen i kunstværket og flytte hele kunstværket for at få bedst muligt plads til at arbejde, uden at beskadige kunstværket.

Svend Gønges Torv i Præstø har en central beliggenhed og fungerer som knudepunktet, der leder til stationen, gågaden og havnen. Her er rutebilstation og busholdeplads, og det er en befærdet plads for turister og beboere. Området omkring springvandet skal graves op og arbejdet er så småt i gang. Afspærringen er påbegyndt tirsdag i indeværende uge. Arbejdet forventes at løbe over 3-4 uger, medmindre der dukker noget uforudsigeligt op.

”Da pladsen allerede har været gravet op i forbindelse med etableringen i 2003, forventer vi ikke at gøre fund, der skal undersøges af museet, før vi må gå videre. Vi har således en forventning om, at arbejdet går planmæssigt og vi hurtigst muligt kan få gang i springvandet igen”, afslutter Søren Nyholm.

 Springvandene i kommunen åbnes generelt i starten af maj måned, når risikoen for nattefrost er overstået.