Stærke overvægtstilbud til børn og unge

Blandt andet nyt, spændende forløb for børn og unge med svær overvægt.

Sundhedsplejen har fokus på at hjælpe børn og unge til at holde normalvægten gennem hele barndommen. Overvægt, og især svær overvægt hos børn og unge, har både fysiske og psykiske konsekvenser. Mobning, lavt selvværd og dårlig livskvalitet er nogle af de hyppigste problematikker, og der kan også opstå fysiske komplikationer som type 2-diabetes, ledsmerter, forhøjet blodtryk og leverpåvirkning.

Undersøgelser viser, at mange af disse komplikationer i barndommen/ungdommen ofte fortsætter ind i voksenlivet.

Derfor har Sundhedsplejen flere tilbud og indsatser, som netop sigter mod at hjælpe børn og unge til at holde normalvægten.

Ny overvægtsklinik

Sundhedsplejen har netop opstartet et nyt tilbud til børn og unge fra 0. til 9. klassetrin og deres forældre. Tilbuddet bygger på den såkaldte ”Holbæk-model”, som har vist særdeles gode resultater.

Sundhedsplejen har klinikker på Præstø Multicenter, Stege Sundhedscenter og Vordingborg Sundhedscenter.

Derudover har Sundhedsplejen også andre tilbud i forhold til overvægt:

Tilbud om livsstilsbesøg
Alle forældre tilbydes et livsstilsbesøg, når barnet bliver 3 år. Det sker gennem projektet Optimus.

Tidlig opsporing af skolebørn, der oplever betydelig vægtudvikling
Hvis forældre og børn er motiverede for justeringer i livsstilen, tilbyder skolens sundhedsplejersker et samtaleforløb, der hjælper familien med at lave de vigtigste livsstilsændringer i forhold til at holde eller nå normalvægt.

Styrket ammerådgivning
Dette tilbud sigter på, at flere flere børn bliver ammet og at det sker i længere tid.

Der kan læses mere om Sundhedsplejens mange tilbud på www.vordingborg.dk/sundhedsplejen