Stammehæk på Skovvej beskæres

Beskæres for at kunne bevares mange år endnu.

Vordingborg Kommunes træplejere er i gang med at beskære stammehækken mod Kirkeengen, langs Skovvej i Vordingborg. Hækken skæres ind i siderne og kronen løftes kraftigt.

Ved første øjekast kan beskæringen syne grov, men da stammehækken består af lindetræer, vil den hurtigt vokse til og se flot ud igen til næste sommer.

Beskæringen udføres dels som en del af frirumsbeskæringen, så gående trafikanter kan færdes uhindret under træerne, men også for at fremtidssikre den smukke stammehæk.

Stammehækken er et særkende for Skovvej langs Kirkeengen, og den vil vi som kommune gerne bevare mange år frem. Sammen med stien rundt om engområdet, danner stammehækken langs Skovvej og bøgehækken langs Færgegaardsvej et grønt rum omkring Kirkeengen.

Som et lille kuriosum, kan nævnes, at man tilbage i 30’-erne spillede fodbold på Kirkeengen. Se et klip fra en kamp mellem skorstensfejere og bagere på Kirkeengen.

På Filmcentralens hjemmeside: www.filmcentralen.dk findes flere filmklip fra det gamle Vordingborg.

Da beskæringen skal ske fra lift, er vi nødt til at afspærre en del af kørebanen. Vi håber, at trafikanterne viser hensyn til træplejerne, der står for beskæringen og for de andre trafikanter, der skal forbi afspærringen. Vi beklager selvfølgelig de gener afspærringen medfører.