Stedet tæller er rigtigt godt i gang

Projektet på Klintholm Havn forventes indviet lige efter Sct. Hans.

Anlægsarbejderne af projektet ’Stedet Tæller’ på Klintholm Havn, er rigtigt godt i gang.

Der er støbt et nyt fortov, og Bytorvet har fået sat betonplinte, plus at trædækket bygges og betonfladerne støbes. Bytorvet er ved at tage sin form, og man fornemmer at stedet bliver et nyt trækplaster og mødested i Havnen.

1. maj påbegyndtes bygningen af den nye havnetrappe i havnen som bliver et nyt flot udsigtspunkt i havnen.

Alt i alt vil ’Stedet Tæller’ projektet, som er støttet af Real Dania, give et stort løft til havnen, og forhåbentligt blive katalysator for endnu mere turismen i havnen. Og til stor glæde for borgerne.

Anlægsarbejderne forventes færdigt omkring St. Hans, og indvielse/åbningen af anlægget forventes at blive umiddelbart herefter.