Stege badeanstalt

Teknik- og Miljøudvalget igangsætter proces om etablering af Stege Badeanstalt.

Foreningen ”Stege Badeanstalt” ønsker at få opført en Badeanstalt i Stege Bugt ud for det område hvor ”Residens Møn” ligger. Foreningen ønsker desuden Badeanstalten forbundet med en boardwalk langs med Langelinie til lystbådehavnen.

En gruppe bestående af borgere, virksomheder og repræsentanter for turismen, handicaporganisationerne og lokalrådet har fundet sammen for at realisere visionen om en moderne havbadeanstalt, beliggende ved byens åbning mod havet. I Steges nyere historie har der ligget en stor offentlig badeanstalt på stedet.

Foreningen forventer, at en ny badeanstalt igen vil fungere som naturligt samlingspunkt mellem byen og havet. De lægger vægt på, at badeanstalten og dens faciliteter er til glæde for alle.

Det vurderes, at opførelsen af en moderne badeanstalt i Stege og etablering af en boardwalk langs kystvejen vil skabe et sammenhængende rekreativt område med nye friluftsaktiviteter, god handicap- tilgængelighed samt mulighed for erhverv.