Stege byjubilæum i 2018

Første skitse til et program for Steges 750 års købstadsjubilæum i 2018 er nu klar.

”Jeg synes, det tegner til at blive et rigtig flot byjubilæum”, siger Knud Larsen, formand for jubilæumskomitéen og tidligere borgmester i Vordingborg Kommune, hvis nogen skulle være i tvivl.

”Jeg kan sige det, fordi det ikke så meget er komitéens fortjeneste, men de mange foreninger og institutioner, som har grebet idéen om at gøre byjubilæet i 2018 til en enestående  begivenhed. Til glæde for byens borgere og gæster. Og for byens image som en førsteklasses handels- og turistby – i fortid og fremtid”.

Komitéen er nedsat af House of Moen, der er ansvarlig for jubilæumsbudgettet overfor kommunen. Dén har doneret 600.000 kr. til jubilæet. Komitéen begyndte sit virke i sommer og har siden da arbejdet med at indsamle idéer til jubilæumsarrangementer, koordinere dem og skaffe penge til dem.

I det foreløbige jubilæumsprogram, som komitéen nu kan offentliggøre, er jubilæumsaktiviteterne samlet i perioden fra maj til november.

”Vi starter med festligholdelse af selve jubilæumsdagen. Det er den 14. maj, en mandag. Dagen før, søndag den 13. maj, markeres starten på jubilæet med en festgudstjeneste i Stege Kirke, der har været med i alle de 750 år som købstad. Vi har inviteret repræsentanter for kongehuset, men endnu ikke fået svar”.

I sommerperioden følger jubilæumsarrangementerne slag i slag. Blandt de større aktiviteter kan nævnes:

  • Vandre-teater’ den 16. juni, hvor scener fra byens historie opføres rundt om i byen. V. Rødkilde Højskole og forfatter Jørgen Munck Rasmussen
  • ’Folkekor’ den 19. juni, med masser af musicerende og syngende borgere, v. Rødkilde Højskole.
  • Stor folkefest i byen den 28. juli, med Handelsstandsforeningen som hovedarrangør.
  • Sukkerfabrikken holder 4 dages festival den 9.-12. august med design, kunst, musik og rundvisninger.
  • Vi slutter med et kæmpebrag af en folkefest den 3. nov., med den lovende titel: ’Mad og musik i mørket’. Arrangeret af foreningslivet og Mønshallerne.

Der er ikke mindre end 30-35 enkeltarrangementer på programmet, indmeldt af øens foreninger og kulturinstitutioner som Møns Museum, øens skoler, biblioteket, Filmfabrikken og de to højskoler. Og der kan stadig komme flere til!

I alt regner komitéen med at gennemføre aktiviteter for 1,5 – 2 mio. kr. Selvom de enkelte arrangører har en vis selvfinansieringsevne, er der behov for midler udover tilskuddet fra kommunen.

”Derfor har vi sendt støttebreve ud til en lang række virksomheder og organisationer på Møn og i Vordingborg Kommune”, siger Knud Larsen. ”Hvis man vil være sponsor, kan man selv vælge, om man vil støtte et bestemt arrangement eller lade sine penge gå til fælleskassen, d.v.s. til komitéens disposition. Vi har ikke bedt om svar endnu, da vi gerne vil præsentere det foreløbige jubilæumsprogram først. Jeg kan love vore sponsorer max synlighed i forbindelse med jubilæumsarrangementerne”.

Knud Larsen slutter; ”Det vigtigste er dog, at der nu tegner sig et jubilæumsprogram, som alle kan være tilfredse med. Det skyldes som nævnt først og fremmest de mange arrangører. Jeg vil gerne takke dem alle! Tak til komitémedlemmerne for en flot indsats, og til Vordingborg kommune for grundbevillingen. Og til House of Moen for at have sat os på en særdeles spændende opgave.”