Støtte til 12 events

Støtte på ca. 1,5 mio. fastholder Vordingborg Kommune som Sydsjællands kultur- og oplevelsescentrum.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 22. marts 2017 besluttet at støtte tolv såkaldte ”årligt tilbagevendende projekter og events” med 1.458.500 kroner fra Udviklings- og markedsføringspuljen.

Udviklings- og markedsføringspuljen giver op til 50 % medfinansiering til projekter, der er med til at udvikle eller markedsføre Vordingborg Kommune.

Følgende sager til Udviklings- og markedsføringspuljen fik bevilget kommunal medfinansiering:

Kulinarisk Rosenfeldt fik bevilget 50.000 kr. til afholdelse af fødevarefestivalen i 2017.

Sildemarked i Stege fik bevilget 140.000 kr. til afholdelse af årets sildemarked i september.

Æblernes Dag fik bevilget 85.000 kr.

Fransk forår fik bevilget 200.000 kr. til gennemførelse af købstadseventen.

Bål på borgen fik bevilget 25.000 kr.

Streetpower på Panteren fik bevilget 48.000 kr. til afholdelse af dette års event.

Dragefestival på Møn fik bevilget 30.000 kr.

Møns Klint Adventure Race fik bevilget 62.500 kr. til dette års ekstremsports event.

XTERRA Møns Klint bliver i år en del af Europamesterskabet og fik bevilget 250.000 kr.

Verdenslitteratur på Møn fik bevilget 70.000 kr. til afholdelse af litteraturfestivalen i 2017.

Midsommer festival i Præstø fik bevilget 48.000 kr.

Vordingborg Festuge fik bevilget 450.000 kr. til afholdelse af dette års festuge.

Vordingborg Kommunes støtte til projekterne er en forudsætning for at de kan blive gennemført. Støtten bidrager samtidig til at fastholde Vordingborg Kommunes position som en stærk kulturkommune med en unik eventkultur.

Ud over de 12 projekter støtter Vordingborg Kommune også løbende andre enkeltstående arrangementer.

Alle ansøgninger til Udviklings- og Markedsføringspuljen kan som udgangspunkt læses på Vordingborg Kommunes hjemmeside under fanen ”Politik” dagen efter mødets afholdelse.