Støtte til aktiviteter

Mange forskellige aktiviteter har fået tildelt penge fra aktivitets- og udviklingspuljen.

På Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets møde den 8. marts blev der bevilget midler til en perlerække af aktiviteter og events, som alle bidrager til at gøre Vordingborg Kommune til et spændende sted.

Midlerne blev tildelt meget forskellige aktiviteter som dækker bredt både hvad angår interesseområder og geografisk placering.

Cafe Den Gule Stald fik til deres kulturelle arrangementer, Litteraturselskabet af 2009 fik til en række forfatteraftener med anerkendte og landskendte forfattere og Foreningen 44 Møn og teaterparken H.C. Andersens Verden fik så de kan gennemføre deres årsprogrammer.

På idrætsområdet blev Team Storstrøm, et nyt badmintonsamarbejde tildelt midler til talentudvikling og træningssamlinger og DGI Storstrømmen modtog et beløb som støtte til de frivilliges arbejde i forbindelse med afvikling af fem dages løb i naturen i og omkring Møn.

Alle aktiviteter fik tildelt midler fra udvalgets Aktivitets- og Udviklingspulje.