Støtte til projekt ROOM 4.1

Nyt teaterprojekt kombinerer scenekunst med digitale og sociale medier.

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati bevilgede på dets møde den 14. marts 195.000 til teatret Kristjan Ingmarsson Company til brug for projektet ROOM 4.1.

 

ROOM 4.1 er et projekt, der kombinerer scenekunst med digitale og sociale medier og udspiller sig i en slags stumfilmskasse. Hovedpersonen er Vincent, som lader sig indlægge på sygehuset for at få sig et enerum. Han søger, som mange mennesker i dag, et helle væk fra sit liv, der er overbefolket og som stiller krav

til ham om hans tilstedeværelse. I ROOM 4.1 følges hans surrealistiske, tragikomiske undvigende kamp væk fracivilisationen, når læger og sygeplejersker, som ikke helt godtager hans ’sygdom’, kommer ind på hans

stue.

 

Det er meningen i april at optage 30 web-episoder på forskellige lokationer i Vordingborg, og at inddrage en god blanding af lokale og udefra kommende kræfter i produktionen, heriblandt en del frivillige statister og hjælpere samt klubber og foreninger.

 

Kristjan Ingmarsson Company er hjemhørende i Vordingborg og har de sidste mange år været et bærende element i den stærke teater-kultur, der er skabt i Vordingborg Kommune. Projektet ROOM 4.1 har allerede fået bevilliget støtte fra en række fonde, herunder Statens Kunstfond og Bikubefonden.

 

Vurderingen er, at projekt ROOM 4.1 vil bidrage med en markant eksponering og markedsføring af Vordingborg Kommune langt ud over kommunens grænser. Samtidig vil det understøtte Vision 2030.