Støtte uddelt til frivillige sociale foreninger

Sundheds- og Psykiatriudvalget har uddelt 785.649 kroner.

Sundheds- og Psykiatriudvalget har uddelt årets frivillighedsmidler i henhold til Servicelovens §18.

Næsten alle de frivillige sociale foreninger og organisationer, som søgte støtte til aktiviteter i 2017, har fået tildelt støtte, og i alt er 785.649 kroner blevet uddelt. Derudover, så har udvalget valgt at reservere et beløb til at afholde Frivillig Fredag den sidste fredag i september, og besluttet at forsætte partnerskabet med Ungdommens Røde Kors om netværksstedet Opland for psykisk udfordrede unge i en ny 3-årig periode.

"I Sundheds- og Psykiatriudvalget er vi rigtig glade og stolte over alle de foreninger i kommunen, som laver en kæmpe frivillig indsats. De hjælper med at skabe nye sociale netværk på tværs af kommunen. Og så giver de mennesker, som kan have svært ved at deltage i aktiviteter, mulighed for at være med i sociale arrangementer”, fortæller formand for Sundheds- og Psykiatriudvalget, Kim Petersen.

Han forsætter: ”Jeg har sagt det før, men det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at det hvert år er rigtig svært at prioritere blandt ansøgningerne, for der er simpelthen så mange gode initiativer. Derfor har vi også igen i år valgt at støtte så mange foreninger som muligt, fordi de alle tilbyder nogle spændende aktiviteter til forskellige borgergrupper. Men det betyder så også, at vi ikke nødvendigvis har kunnet støtte med hele det beløb, som foreningerne har ansøgt om, desværre”.

Sundheds- og Psykiatriudvalget opfordrer alle kommunens frivillige sociale foreninger og organisationer til at søge om støtte via §18, hvis de ønsker at styrke det sociale netværk i vores kommune ved at lave aktiviteter for og med de af kommunens borgere, som ikke altid har mulighed for at være med i de mere almene aktiviteter i kommunen.

Næste ansøgningsrunde

I november 2017 vil det igen være muligt for frivillige sociale foreninger og organisationer, som er aktive i Vordingborg Kommune, at søge om støtte fra § 18-midlerne til aktiviteter i 2018.

Ansøgningsfristen vil blive annonceret på kommunens hjemmeside.

Gennem initiativer, som fremmer fællesskab, netværk og forebygger social isolation, ønsker Vordingborg Kommune at samarbejde med frivillige sociale foreninger og organisationer, som gør en forskel for medborgere i kommunen.

Find yderligere informationer om processen, krav til ansøgningerne og link til ansøgningsskemaerne for støtte til aktiviteter i 2018.