Storstrøms Service Group

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati har bevilget 100.000 kr. til Storstrøms Service Group.

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati har bevilget 100.000 kr. til Storstrøms Service Group.

Storstrøm Service Group er et samarbejde mellem Business LF, Vordingborg Erhverv, Vordingborg Havn, Guldborgsund Havne og Krinak A/S, med henblik på, at sikre opgaver til lokale og regionale virksomheder, i forbindelse med byggeriet af den nye Storstrømsbro. 

Storstrøms Service Group har fokus på at sikre, at de nødvendige kompetencer er til rådighed i virksomhederne til at kunne byde på opgaver, og udføre dem i overensstemmelse med krav og regler. Netværket er en afgørende faktor for, at skabe omsætning og arbejdspladser i forbindelse med byggeriet af den nye Storstrømsbro. 

222 virksomheder har i dag tilmeldt sig gruppen. Disse fordeler sig på ca. ¼ fra Vordingborg Kommune, ¼ fra Guldborgsund Kommune, ¼ fra Lolland kommune og ¼ fra andre kommuner.

Storstrøm Service Group går nu ind i en fase hvor der er fokus på arbejdskraftbehovet. Storstrøm Service Group skal samarbejde med det vindende konsortium i deres forberedende fase af byggeriet. Sideløbende med at konsortiet får afdækket deres arbejdskraftbehov, skal Storstrøm Service Group stå klar, både til at pege på hvor de behov kan dækkes lokalt/regionalt, og til at opsamle viden om, hvilken arbejdskraft der er behov for.