Stort fremmøde til budgetborgermøde

Omkring 100 personer mødte op til kommunens første borgermøde om det kommende budget.

Kommunalbestyrelsen havde den 7. september inviteret til borgermøde om kommunens budget for 2018, og den invitation var der omkring 100 borgere som havde taget imod.

Formålet med mødet – som blev holdt i rådhusets kantine - var, at informere om kommunens aktuelle økonomiske situation og de udfordringer, som kommunen står over for. Samtidig havde borgerne mulighed for at komme med deres bud på, hvad kommunen bør prioritere i det kommende budget, hvis der er råd til nye tiltag.

Efter at kommunens økonomi var præsenteret for de mange fremmødte kunne de gå til forskellige stande som var delt op efter de politiske udvalg og var bemandet med både politikere og embedsmænd. Her kunne de komme med forslag og spørge ind til de forskellige udvalgs arbejdsområder.

Der kom rigtigt mange forslag om hvordan de fremmødte mente at kommunens økonomiske råderum skulle bruges.

Det var første gang at Kommunalbestyrelsen afholdt budgetborgermøde, men står det til borgmester Michael Seiding Larsen er det ikke sidste gang.

”Jeg synes der var et godt fremmøde, og der kom mange både store og små forslag til budgettet. Nu ser vi i kommunalbestyrelsen nærmere på alle forslagene, og så vil jeg tro, at nogle af dem vil blive indarbejdet i budgettet for 2018,” siger han.

Se et notat med en oplistning af forslagene/emnerne i de forskellige grupper.