Studerende fra Arkitektskolen gæster Stege og Møn

115 arkitektstuderende skal bl.a arbejde med visioner for sukkerfabrikken.

Stege får i uge 43 besøg af 115 arkitektstuderende fra 3 årgange fra Kunstakademiets arkitektskole i København. De studerende skal bruge Vordingborg Kommunes udviklingsideer som udgangspunkt for deres studieopgaver.

Opgaven vil være at arbejde med kulturarven og med udpegningen af Møn som UNESCO biosfære område – natur versus kultur. At reflektere over biosfæreideerne og de aktuelle visioner for Stege by og kyst.

Alle årgange skal arbejde med udgangspunkt i sukkerfabrikken, og temaerne for studieopgaverne er dels ny brug af de eksisterende bygninger dels forslag til nybyggeri på det store område.

De 3. års studerende har i deres research indsamlet historiske kort og udarbejdet opgaver om bl.a. kommunalreformen - sammenlægning af Vordingborg, Langebæk, Præstø og Møn Kommune, om Møns Klint og Geocenteret, de Mønske Kirker, samt indsamlet materiale om Møns og Steges historie – middelalderbyen og landområdernes overgang fra krongods til hovedgårde. De har også arbejdet med industriens historie om Stege Sukkerfabrik og besøgt Nykøbing Falster sukkerfabrik.

I Vordingborg Kommune glæder afdelingen for Plan og By sig til at se de studerendes arbejde med området, det bliver spændende hvad de nye talenter kan se med afsæt i, og inspireret af de aktuelle planer, der er i gang i Vordingborg Kommune. Vi ser også frem til selv at blive inspireret til ny udvikling af vores dejlige områder.

Det forventes at de studerendes arbejde vil blive fremvist i Stege i slutningen af januar – begyndelsen af februar.