Styrkelse af eventkulturen

Støtte til en række tilbagevendende events i 2019.

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati har på deres møde den 14. november 2018 behandlet de indkomne ansøgninger for 2019, der er årligt tilbagevendende.

Udvalget havde besluttet, at afsætte 2,0 mio. kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen i 2019 til medfinansiering af de tilbagevendende events.

Følgende tilbagevendende events fik bevilget kommunale midler til afholdelse af eventen og markedsføring af Vordingborg Kommune.

Vordingborg Festuge 2019 fik bevilget 500.000 kr.

Unge- og Folkemøde Møn 2019 fik bevilget 380.000 kr.

Waves Festival 2019 fik bevilget 290.000 kr.

Fransk Forår 2019 fik bevilget 200.000 kr.

Xterra Denmark Møns Klint 2019 fik bevilget 150.000 kr.

Sildemarked i Stege 2019 fik bevilget 112.000 kr.

Midsommer Festival i Præstø 2019 fik bevilget 90.000 kr.

Æblernes Dag i Stege fik bevilget 77.000 kr.

Verdenslitteratur på Møn 2019 fik 70.000 kr.

Flagdag i Vordingborg 2019 fik bevilget 50.000 kr.

E-Sport Tour Møn 2019 fik bevilget 40.000 kr.

Møns Klint Adventure Race 2019 fik bevilget 35.000 kr.

Den samlede bevilling fra Udviklings- og markedsføringspuljen til tilbagevendende events i 2019 udgør 1.994.000 kr.