Styrket samarbejde med plejefamilier

Styrket samarbejde skal skabe bedre anbringelser for udsatte børn og unge.

Som mange andre kommuner har Vordingborg Kommune de sidste par år oplevet en stigning i antallet af anbringelser på området for udsatte børn og unge.

En stor gruppe af de børn og unge, som anbringes, oplever en positiv udvikling, når de anbringes i en plejefamilie. Derfor har Vordingborg Kommune også gennem de sidste par år arbejdet med en strategi om at øge brugen af plejefamilier samt styrke samarbejdet med plejefamilierne for at sikre gode og stabile anbringelsesforløb.

Som et led i denne proces er der ansat en ekstra anbringelseskonsulent, som sammen med det øvrige anbringelseskonsulentteam skal sikre et kvalitetsløft i forhold til samarbejdet med plejefamilierne. Det betyder bl.a. mere tid til råd og vejledning af de enkelte plejefamilier, øget understøttelse og faglig opkvalificering af plejefamilierne i form af kurser og temadage, bedre koordination af det enkelte plejebarns forløb mm.

Som noget nyt modtager plejefamilierne også et årligt kursuskatalog, som Vordingborg Kommune sammen med ni andre kommuner på Sjælland har udarbejdet, hvor plejefamilierne frit kan vælge mellem en lang række kurser tilpasset deres opgave som plejefamilie.

For at styrke samarbejdet og kommunikationen med plejefamilierne vil der også blive arrangeret temaformiddage med fokus på anbragte børns trivsel og sundhed samt oplevelsesture for plejebørn og deres plejeforældre, og der udsendes årligt fire nyhedsbreve til plejefamilierne med information om ny lovgivning, kurser, de kommende arrangementer mv.

For at komme i dialog med familier i Vordingborg Kommune, som overvejer at blive aflastnings- eller plejefamilie, vil der blive afholdt et informationsmøde, hvor man kan få mere viden om, hvordan man godkendes som plejefamilie, hvad arbejdet indebærer, forventninger til samarbejdet mm. Informationsmødet afholdes i løbet af foråret, og nærmere tid og sted vil blive annonceret i lokale medier og via nyhedsbrevet.