"Sund i naturen" kommune

Nyt projekt skal synliggøre eksisterende og skabe natur- og kulturtilbud for medborgere i sårbare situationer.

Det er almindeligt kendt, at naturen kan give mere energi og overskud. Friluftsaktiviteter står højt på danskernes ønskeliste og mange oplever bedre humør og et mere positivt syn på tilværelsen efter eksempelvis en tur i skoven. Men der er stadigvæk mange, som aldrig eller sjældent kommer i naturen.

Afdeling for Sundhed i Vordingborg Kommune har i samarbejde med projektet Kulturland i Museum Sydøstdanmark ansøgt Friluftsrådet om at blive ”Sund i Naturen”-fokuskommune. Svaret er landet og Vordingborg Kommune er blevet udvalgt som én af 10 kommuner.

Indsatsen er allerede skudt i gang og indebærer blandt andet styrkede samarbejder med patientforeninger om at inddrage og synliggøre natur og kulturhistorie som scene for at sætte sin situation eller sygdom på pause for en stund. Et helt nyt samarbejde er også skabt med Veterancentret, Veteranstøtten og soldater på Vordingborg Kaserne og byens Veterancafé, hvor der arbejdes på at skabe gode og værdifulde oplevelser for veteraner og deres pårørende.

Der er brug for indsatsen og ikke mindst viden om effekten heraf. Arbejdet med kronisk syge og personer med stress, angst og depression viser, at mange lever isoleret, har lav livskvalitet og kan have svært ved at få hverdagen til fungere.

Formand for Sundheds- og psykiatriudvalget, Kim Petersen, er glad for de nye samarbejder:

"Kommunens sundhedspolitik har fokus på naturen som en af flere løftestænger for bedre livskvalitet. Med samarbejdet med museet og udpegelsen som ”Sund i Naturen”-fokuskommune sætter vi yderligere ressourcer ind på at synliggøre indsatserne og dokumentere effekterne af dem. Vi bliver klogere på, hvor vores arbejde har størst effekt, så vi fremadrettet kan tilpasse og forfine tilbuddene. Det betyder også, at vi med resultaterne i ryggen, forhåbentligt kan tilbyde et dokumenteret supplement til klinisk behandling. Både i hverdagslivet og i de kommunale sundhedstilbud."

Eva Sommer Madsen, formand for Kultur og Fritidsudvalget, er også tilfreds med det styrkede tilbud:

"Som politiker er det jo rart at se projekter og organisationer i Vordingborg Kommune støtte hinanden i samarbejdet om at skabe bedre livskvalitet for medborgere i sårbare situationer. Jeg glæder mig til at følge indsatsen og hilser den innovative tilgang til natur- og kulturformidling velkommen."

FAKTA

  • Projektet ”Sund i naturen” løber over 3 år.
  • ”Sund i Naturen”-arbejdet kan følges på Kulturlands Facebookside og på Kulturland.nu, hvor man også kan finde andre tilbud om oplevelser for mennesker i sårbare situationer.