Suppleringsvalg til Seniorrådet

Der skal vælges tre yderligere medlemmer til Seniorrådet.

Der afholdes suppleringsvalg til Seniorrådet i perioden 23. april til 14. maj. Valget sker som brevafstemning.

 

Der søges efter yderligere tre medlemmer af Seniorrådet.

 

Suppleringsvalget er annonceret på Vordingborg Kommunes hjemmeside og i Sydsjællands Tidende.

 

Læs mere om suppleringsvalget og de opstillede kandidater