Tæt på havneudvidelsen

Godt besøgt og konstruktivt borgermøde om udvidelsen af Vordingborg Havn.

Tirsdag den 21. februar 2017 var der borgermøde om havneudvidelsen af Vordingborg Havn.

Vordingborg Kommune havde samlet et bredt panel, så alle kunne få svar på deres spørgsmål om havneudvidelsen.

Der var mødt ca. 120 interesserede op til mødet, hvor man blandt andet kunne få en uddybning af VVM redegørelsen, som Orbicon har udarbejdet.

I pausen var der indlagt såkaldte "walkshops", hvor der var mulighed for at komme rundt til forskellige stande og høre mere om havneudvidelsen. Specielt var der stor interesse for at snakke med havnebestyrelsesformand Per Stig Sørensen og havnedirektør Torben Danielsen og se tegningerne for udvidelsen.

I spørgetiden var der en god og konstruktiv debat, og som aftenen skred frem, viste det sig, at Vordingborg Havn og borgerne på Ore er rykket tættere på hinanden, med en tilkendegivelse fra Vordingborg Havns Havnebestyrelse på, at der i denne omgang ikke søges om etape 5. Det vil bl.a. betyde, at støjgenerne bliver mindre, samt at udsigten til havet beholdes for beboerne på Ore.

"Udvidelsen af Vordingborg Havn vil være den største anlægsinvestering i Vordingborg Kommunes historie. Hvis udvidelsesplanerne vedtages, så bliver det en stor gevinst for hele Vordingborg med rigtig mange nye arbejdspladser til vores kommune. Det betyder ikke kun nye arbejdspladser, men også muligheden for nye tilflyttere til kommunen" siger direktør for Vordingborg Havn Torben Kelm Danielsen.

Udvidelsen vil blive forelagt til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen i maj/juni 2017, hvorefter arbejdet hurtigt vil gå i gang.

Se mere om Vordingborg Havn på havnens hjemmeside, eller følg os på Linkedin.

www.vordingborg.dk kan du læse hele VVM redegørelsen for udvidelsen af Vordingborg Havn.