Tæt samarbejde om fodboldbanerne i Vordingborg

Tæt dialog giver snarligt græs under fødderne.

Vordingborg stadion og fodboldbanerne bruges af mange fodboldspillere igennem en sæson. Derfor har Vordingborg Kommune sammen med Vordingborg Idrætsforening (VIF) besluttet, at der etableres en 8 mands træningsbane på den tidligere grusbane, samt at der skal arbejdes hen imod, at der etableres lys til en af træningsbanerne, så sæsonen kan forlænges, når efteråret banker på døren.

”Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid har arbejdet intenst med, gennem samarbejde og åben dialog, at lave en plan for vores faciliteter og skabe udvikling. Derfor er vi også glade, når vi sammen med foreningerne kan finde løsninger til glæde og gavn for spillerne, som er med til at understøtte et sundt idræts- og foreningsliv, præcis som vi har gjort i samarbejde med VIF. Vi har gennem vinteren været i tæt dialog med VIF om banerne, og hvilken udvikling der understøtter VIF bedst muligt, så de stadig kan træne, spille kampe, tiltrække store stævner, og ikke mindst, sørger for, at en masse børn og unge der bor i vores kommune, kan få mulighed og adgang til et sundt idræts- og foreningliv. Derfor er det også beklageligt, at man kan få det indtryk i aviserne i denne uge, at banerne ikke bliver klar og der ikke kan spilles på dem til sæsonstart.” siger Thorbjørn Kolbo, Formand for Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Efter en lang og våd vinter, hvor flere har været bekymret for fodboldbanerne på Vordingborg stadion kan Vordingborg Kommune oplyse, at der arbejdes på højtryk for, at banerne bliver klar til udendørssæsonen starter, så de mange fodboldspillere, som der er i Vordingborg Kommune, kan komme på græs og dyrke deres sport.

Vordingborg Kommune har valgt at investere i specialmaskiner der kan lufte banerne, så de fremadrettet kan følge med de klimaforandringer Vordingborg Kommune, ligesom alle andre kommuner står over for.

”Vi har haft nogle givende og positive møder med Vordingborg Kommune om, hvordan vi kan løse udfordringerne med vores stadionbane og træningsbaner. Vordingborg Kommune har fået lavet en professionel vurdering af, hvad der skal til for at vedligeholde og pleje stadion fremover, og det er den plan de vil følge. Som forening har vi brug for en lydhør og samarbejdsvillig kommune, og med de planer der er for banerne fremover, vil man kunne se, at god dialog er vejen frem” siger Morten Brandt, Formand for Vordingborg Idrætsforening.