Talenttræning er skudt i gang

I november åbnede dørene til den første træning for unge idrætstalenter i Vordingborg Kommune.

De første idrætstalenter er nu startet op med den talenttræning, som udvalget for Kultur, Idræt og Fritid har besluttet, at tilbyde unge atleter i Vordingborg Kommune. Det skete den 13. november i DGI-Huset, hvor flere idrætstalenter var mødt op for at deltage i træningen. Det er foreningerne selv der udtager de idrætsudøvere der skal tilbydes talenttræning.

Træningerne foregår i DGI–Huset. Træningen tilrettelægges og understøttes af to instruktører fra DGI-Huset, som sammen med talenterne tilpasser træningsprogrammerne, så de kan forbedre sig og få fuld valuta for morgentræningerne.

”I Vordingborg Kommune er vi rigtig heldige, at vi har mange lovende talenter, der hvert år vinder mange titler og medaljer hjem til dem selv og deres klubber i Vordingborg Kommune. Det store arbejde der ligger i talenternes træning vil vi gerne understøtte, så det bliver attraktivt for de unge talenter, at holde fast i deres passion og deres træning. Vi arbejder hele tiden hen imod, at blive en endnu mere attraktiv kommune, når det gælder idræt og foreningslivet i Vordingborg Kommune. Derfor har vi valgt at åbne op for tilbuddet om talenttræningen.

Når man dyrker idræt på det niveau talenterne gør, så bliver det til mange timer i træningslokalerne. Det kan indimellem være ensomt, dag ud og dag ind at træne alene, så derfor er en af vores tanker bag talenttræningen, at de unge talenter kommer i et elitemiljø, hvor de samtidig får skabt et netværk med andre idrætsudøvere”, siger Thorbjørn Kolbo, Formand for Kultur, Idræt og Fritidsudvalget i Vordingborg Kommune.

Valget er faldet på DGI-huset fordi talenterne skal være tæt på deres uddannelsessteder, så den ekstra træning ikke går ud over deres undervisning.

Træningen foregå hver tirsdag og torsdag fra 6:00-7:30. Inden talenterne siger farvel og tager ud på deres uddannelsessteder, så slutter ”holdet” af med fælles morgenmad, hvor sundheden selvfølgelig er i fokus.

Tilbuddet om talenttræning er i tråd med Vordingborg Kommunes vision om, at være kendt for et rigt og unikt kultur-, idræts- og fritidsliv. Flere børn og unge skal have mulighed for, at deltage i talentudviklende forløb indenfor både kultur, idræt og fritid, blandt andet via optagelse på kunstneriske grunduddannelser, talentskoler eller talentudviklende forløb.