Temamøder om lokaldemokratiet

Kom og giv dit input til udviklingen af lokaldemokratiet!

Vordingborg Kommune har en stærk tradition for en aktiv lokaldemokratisk deltagelse, hvor borgere involverer sig i lokalområdet og er med til at udvikle og skabe gode rammer i deres fælles omgivelser. Dette gøres blandt andet via kommunens mange lokalråd, frivillige og foreninger. 

Et sådanne stærkt lokaldemokratisk engagement er vigtigt for fællesskabet, og det er med til at gøre Vordingborg Kommune et godt sted at leve.

Dette vil vi gerne fortsat have i Vordingborg Kommune og derfor indbydes der til temaaftener om netop lokaldemokratiets fremtid.

Der afholdes tre temamøder i henholdsvis Stege, Præstø og Vordingborg.

Læs mere og tilmeld dig et af temamøderne