Tidlig indsats for sygemeldte i DGI Huset Panteren

Samtaler og træningsforløb skal få sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet.

DGI Huset Panteren er kommet tættere på visionen om at syde af liv og aktivitet, efter at 7 ansatte fra Team Tidlig Indsats fra Jobcenteret pr. 1. april er flyttet ind i kontorer på første sal. Herfra skal de varetage samtaler og træningsforløb, der skal få sygemeldte borgere hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet. Team Tidlig Indsats (TTI) får glæde af husets mødelokaler og træningsfaciliteter, som de booker på samme vilkår som foreninger og øvrige brugere af huset. Når Vandhuset står færdigt, får Team Tidlig Indsats helt nye muligheder til både holdforløb og individuelle forløb for borgerne.

For Jobcenter Vordingborg er det afgørende, at indsatsen over for borgerne hele tiden udvikles og understøtter målet om, at borgerne kommer tilbage i arbejde. Selvom jobcenterets afdeling for Sygedagpenge, herunder Team Tidlig Indsats er en af de mest effektive i landet, så er der altid plads til at udvikle praksis. John Pawlik, der er formand for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget udtaler:

”Det er så vigtigt for de borgere, der bliver sygemeldt, at de hurtigst og bedst muligt kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Det er også vigtigt, at de efterfølgende kan holde fast i en sund og aktiv livsstil, der måske kan forebygge gentagende sygemeldinger og i hvert fald øge livskvaliteten. Derfor ser vi fra udvalgets side meget positivt på, at Team Tidlig Indsats er flyttet ind på Panteren. ”   

DGI Huset Panteren er optaget af sundhedsfremmende aktiviteter og tilbyder fælles rammer for sundhed, læring og oplevelse. ”Vi er meget glade for at huse en afdeling af jobcentret. Vi håber, at borgerne via forløb i TTI opdager, hvor meget huset har at byde på, også når deres forløb slutter” udtaler DGI Husets direktør Betina Møgeltoft, som fortsætter:

”I DGI Huset vil borgerne komme i kontakt med foreninger, opleve kulturelle arrangementer, events og messer. Vi har gennem de sidste to år haft fokus på at udvikle nye aktiviteter og nye samarbejdsformer. Så det er meget positivt, at vi er kommet tættere på et tværfagligt team og borgere, som vi ellers ikke har haft et samarbejde med. Vi håber på i fællesskab at udvikle nye initiativer for det sunde og sjove liv. ”

Det tværgående perspektiv er essentielt i Team Tidlig Indsats, der udspringer af et samarbejde mellem Jobcentret og Kommunens sundhedsafdeling, og Anja Enok, som er daglig leder af TTI fortæller, hvorfor det tværgående er så vigtigt:

”Mange af de borgere, der visiteres til et forløb hos os har brug for, at vi ser på helheden omkring deres sygemelding, og det kræver et bredt perspektiv og en tværgående tilgang. Og den tilgang har vi rigtig gode muligheder for at udbygge med vores nye placering og samarbejde med DGI Huset.  ”