Til kamp mod skodproblem

Udvalget for Klima og Miljø går nu ind i kampen mod et stigende problem med cigaretskodder.

Danmark er ramt af et rigtigt skod problem! Så klar er Hold Danmark Rents konklusion på skodproblematikken i Danmark. Udvalget for Klima og Miljø har derfor bevilliget midler til kampen mod cigaretskodder.

På det seneste udvalgsmøde blev der bevilget midler til:

• Indkøb af store, synlige askebægere
• Indkøb og uddeling af lommeaskebægere
• ’Skodprojekt’ i samarbejde med Hold Danmark Rent
• Ren Natur

Tiltagene gennemføres i et samarbejde mellem kommunens Afdeling for Trafik, Park og Havne, Afdeling for Byg, Land og Miljø og Hold Danmark Rent. Hold Danmark Rent er en non-profit organisation, der arbejder for at nedbringe mængderne af henkastet affald i naturen. Vordingborg Kommune arbejder tæt sammen med Hold Danmark Rent om forskellige projekter og kampagner, bl.a. en årlig kortlægning af henkastet affald.

Askebægre

Kommunen har testet et askebæger på Vordingborg Station. Resultaterne er meget positive, og viser, at der smides færre skodder på jorden.

De nye askebægere opstilles ved trafikknudepunkter, hvor der er ekstra store problemer med cigaretskodder.

Lommeaskebægre

Hvis man ikke kan komme af med sit skod, kan man putte det i et lommeaskebæger.

Askebægerne udleveres ved større arrangementer fx Fransk Forår, Tirsdagsmarkeder, Vordingborg Festuge mv.

Lommeaskebægerne er både luft- og lugttæt, så man ikke risikerer at brænde hul i lommen eller komme til at lugte af skod.

Askebægerne et lavet i blødt, isoleret materiale, måler 8 x 8 cm og kan indeholde 7-10 skod.

’Skodprojekt’

Projektet gennemføres i samarbejde med Hold Danmark Rent.

Projektet indeholder bl.a. kortlægning af skodmængder, brug af nudging, synlighed omkring og løsning af skodproblematikken.

Ren Natur

Ren Natur er et sponsorkoncept udviklet under ledelse af Hold Danmark Rent i samarbejde med Næstved, Vordingborg, Kolding og Århus kommuner samt McDonald’s.

Konceptet blev bl.a. testet med stor succes på Møn i 2018, og udrulles i hele Danmark i 2019.

Læs mere om Ren Natur 

Danmark er ramt af et rigtigt skod problem!

Cigaretskod er Danmarks mest almindelige affald. Det skønnes, at der hver dag i Danmark smides cirka 9 millioner cigaretskod på gader, veje og i naturen. På årsplan bliver det til over 3 milliarder skod.

Skod er den affaldstype, som generer danskerne mest. Det tager mellem 1-5 år før et cigaretskod er nedbrudt, hvis det smides i naturen. Mange tænker ikke over, at skodderne er lavet af plastik, og skodderne er en af de største kilder til mikroplast i havene, når de bare smides på fortovet.

For 32. år i træk er cigaretskodder på førstepladsen over affald som miljøorganisationen International Coastal Cleanups samler op på strandene rundt omkring i verden. De små cigaretskod er meget besværlige og dyre at samle op, når de fx gemmer sig nede mellem brosten og fliser. Københavns Kommune har regnet ud, at det i gennemsnit koster kommunen 2 kr., hver gang, et cigaretskod skal samles op fra gaden.

Hvad kan du gøre?

Skod cigaretten og smid den i affaldsspanden
Mange rygere tror, at det lille skod kan sætte ild i skraldespanden, men det er en myte. Der er ikke nok ilt i affaldsspanden, hvorfor der ikke går ild i affaldet, når man smider sit skod i affaldsspanden.

Tag skoddet med.
Man kan tage skoddet med fx i et luft- og lugttæt lommeaskebæger. Skoddet brænder ikke hul i lommen og kan smides ud senere.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til tiltagene, er du velkommen til at kontakte Driftsplanlægger Thomas Eglin, Afdeling for Trafik, Park og Havne på telefon 55 36 24 98 eller på mail theg@vordingborg.dk.