Til kamp mod tang

Fra og med badesæsonen 2017 gøres en ekstra indsats, for at fjerne tang fra en række af kommunens gode badestrande.

Nu går Teknik og Miljøudvalget i kamp mod det tang der løbende skyller op på kommunens strande, hvilket særligt i badesæsonen kan være generende.

Kommunen rydder allerede i dag, i beskedent omfang og efter behov, tang på flere udvalgte strande. Der er imidlertid et stort ønske fra lokalbefolkningen og turisterne om at øge fjernelsen af opskyllet tang hen over badesæsonen på kommunens mest populære badestrande.

Teknik og Miljøudvalget har derfor besluttet, at fra og med badesæsonen 2017 vil der ske en øget fjernelse af tang fra udvalgte strande i kommunen.

Det drejer sig om strandene Svinø, Klinteparken/Ore, Strandparken, Ulvshale, Præstø, Hårbølle, Klintholm øst og vest, Ørbækvej og Rytsebækvej.

”Vores lange kystlinje og vores badestrande er nogle af kommunens største attraktioner, og af stor betydning og til stor glæde både for de mange turister som besøger os, men også for vores egne borgere. Derfor er det selvfølgelig også vigtigt, at vi sørger for, at de fremstår indbydende og pæne,” siger formanden for Teknik og Miljøudvalget Thomas Christfort.

Fjernelsen af tang vil ske ved, at tangen skubbes sammen i bunker af en rendegraver eller gummiged. Herefter skubbes bunkerne så langt til havs som muligt. Bunkerne vil så med det efterfølgende højvande forsvinde ud i havet igen.