Tilskud fra Udviklings- og markedsføringspuljen

Støtte til 4 projekter fra Udviklings- og Markedsføringspuljen.

Puljens formål er at støtte op om nye og perspektivrige projekter, der fremmer lokalsamfundenes erhvervsmæssige udvikling og sætter Vordingborg Kommune på landkortet uden for kommunens grænser. Puljen kræver, at ansøger som udgangspunkt selv medfinansierer projektet med mindst 50%.

Udvalget har på sit møde den 15.6.2016 bevilget støtte til følgende projekter:

120.000 kr. til Verdenslitteratur på Møn – der er en årligt tilbagevendende litteraturevent, hvor en forfatter og dennes forfatterskab i 3 dage drøftes i samspil med forfatteren, deltagerne og den mønske natur.

70.000 kr. til Opera i Vordingborg i 2016 – til afholdelse af en operakoncert i DGI Huset Panteren i 2016 samt til dannelse af en ny forening, der skal arbejde for fremtidige operaarrangementer i Vordingborg Kommune.

40.000 kr. til Prins Jørgens Garde – jubilæumsarrangement 2016. Prins Jørgens Garde kan i 2016 fejre 70 års jubilæum og dette fejres med bl.a. parade og tattoo i Vordingborg med deltagelse af Den Kongelige Livgardes Tambourkorps samt garder fra andre dele af landet.