Tilskud til ØGIF

ØGIF får 37.500 kr. til en om- og tilbygning.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling godkendte på deres møde den 15 november en ansøgning til LUP-puljen på 37.500 kr. fra Ørslev Gymnastik- & Idrætsforening (ØGIF).

ØGIF søgte om tilskud til projektering af en om- og tilbygning af de eksisterende lokaler, hvor foreningen holder til.

Baggrunden for ansøgningen er at de eksisterende pavilloner - som var brugte ved anskaffelsen for over 10 år siden - nu har nået tidspunktet hvor udskiftning er nødvendig. Endvidere mangles der plads til aktiviteterne i Fodboldafdelingen.