Tilskud til rygestopmedicin

Stor succes med tilskud til rygestopmedicin til storrygere.

Vordingborg Kommune har henover de seneste tre år haft mulighed for at tilbyde delvis gratis rygestopprodukter på rygestopforløbene, hvis man røg mere end 15 cigaretter om dagen. Det er sket som led i et projekt under Sundhedsstyrelsen, som har undersøgt effekten af gratis rygestopprodukter, når de kombineres med professionel rygestoprådgivning. 

Projektet er netop afsluttet, og resultaterne er gode. Evalueringen viser nemlig, at endnu flere bliver røgfri end normalt, når rygestoptilbud kombinerer rådgivning med tilskud til rygestopprodukter. I Vordingborg Kommune viser den foreløbige evaluering, at hele 86% af de, der gennemførte et rygestopforløb, var røgfri ved kursets afslutning. Og det er i en deltagergruppe, hvoraf næsten to ud af tre havde røget i mere end 40 år.

Mange flere deltagere end planlagt

Vordingborg Kommune havde i projektansøgningen regnet med 200 deltagere i projektet. Men ved projektafslutningen havde flere end 340 deltagere startet op på et rygestopforløb. Det store antal har både været en stor succes og en udfordring, fortæller rygestopvejleder Karen Hemmingsen:

"Tilskuddet til rygestopmedicin har været en gulerod, som har fået ekstra mange til at melde sig til. Vi har prioriteret at få så mange igennem som muligt, og måske også nogle af dem, der ikke var helt klar til at gennemføre et rygestop. Samtidig har vores deltagere har været ældre og har røget i flere år end i de andre deltagende kommuner. Derfor er flere, end vi tidligere har set, faldet fra undervejs, og vi har måttet lægge ekstra kræfter i den individuelle indsats.      Vi er i gang med at lave opfølgninger på de sidste deltagere i projektet. Vi glæder os meget til at se, hvor mange der holder fast i rygestoppet efter 6 måneder. Opgørelsen viser indtil videre, at næsten halvdelen fortsat er røgfri, og det kan vi godt være tilfredse med"

Tilskud til rygestopprodukter bliver permanent

Erfaringerne fra projektet på landsplan er så gode, at regeringen har besluttet at indføre et bloktilskud til alle kommuner. I Vordingborg Kommune betyder det, at det allerede nu igen er muligt at få tilskud til rygestopprodukter, hvis man deltager på et rygestopforløb og er på overførselsindkomst. Opfylder man dette kriterium, tildeles tilskudspuljen efter først-til-mølle princippet.

Mange vil fortsat gerne stoppe

Formanden for Vordingborg Kommunes Udvalg for sundhed, senior og ældre, Mette Høgh Christiansen, er ikke i tvivl om, at tobaksområdet skal tages meget alvorligt:

"Vores seneste store sundhedsundersøgelse viser, at over halvdelen af rygerne gerne vil stoppe med at ryge. Vi ved også fra statistikken, at hver 2., der ryger, dør af tobaksrelateret sygdom. Rygning er den farligste risikofaktor overhovedet, og derfor er det meget positivt at se, at så mange har lyst til at lægge cigaretterne på hylden. Der starter nye rygestophold allerede i maj, og man er altid velkommen til at kontakte rygestopteamet, hvis man har spørgsmål til, hvordan man bedst griber et rygestop an".

FAKTA

  • Tilskuddet til rygestopprodukter var finansieret af Sundhedsstyrelsen gennem satspuljen til ”Forstærket indsats overfor storrygere”.
  • 27 kommuner deltog, fordelt på i alt 9 projekter.
  • Projektet har også haft fokus på at styrke samarbejdet mellem kommuner, praktiserende læger og sygehusene i forhold til rygestoptilbud og tværgående henvisninger.
  • Man kan læse mere om rygestoptilbuddene på www.vordingborg.dk/rygestop.