TOILETTER LUKKES TIL JUL OG NYTÅR

På grund af øget risiko for hærværk lukkes udvalgte toiletter henover jul og nytår.

På grund af øget risiko for hærværk, er det nødvendigt at lukke udvalgte toiletter i perioden søndag den 23. december 2018 fra kl. 15.00 til onsdag den 2. januar 2019 kl. 9.00. Ventesalen ved Præstø Station lukkes også. Det sker i perioden søndag den 30. december 2018 kl. 15.00 til tirsdag den 1. januar 2019 kl. 12.00.

Det er de offentlige toiletter, der oftest er udsat for hærværk der lukkes omkring jul og nytår. Toiletterne er typisk blevet lukket i dagene omkring nytår for at undgå at genere handelslivet mellem jul og nytår ved at have en længere lukkeperiode. Men hærværket begrænser sig ikke kun til dagene lige omkring nytår, men strækker sig nogle gange også til dagene før jul, og der har de seneste år været en del hærværk på nogle af toiletterne i dagene omkring jul.

Følgende toiletter lukkes henover jul og nytår:

• Ved Havnen 6, 4780 Stege (Stege Havn)

• Svends Gønges Torv 16, 4720 Præstø (Præstø Station)

• Lilletorv 7, 4760 Vordingborg

• Præstøvej 41, 4771 Kalvehave (Rastepladsen ved Viemose)

• Mønsvej 85, 4780 Vordingborg (Rastepladsen ved Græsbjerg)

• Hovedvejen 136, 5720 Præstø (Rastepladsen ved Udby)

Vordingborg Kommune beklager, de gener lukningen medfører for besøgende. Men vi er desværre nødsaget til det, da udgifterne til udbedring af hærværk er store.

Ved toiletterne bliver der opsat informationstavler, hvor der orienteres om lukningen, i hvilken periode toilettet er lukket og begrundelsen herfor.

Hvis et lukket toilet er med handicapfaciliteter, henvises der til nærmeste andet offentlige toilet med handicapfaciliteter.

I 2014 godkendte Teknik- og Miljøudvalget en strategi for offentlige toiletter i Vordingborg Kommune. Kommunen har gennem de seneste år arbejdet målrettet for at opfylde strategiens målsætning om, at toiletterne skal fremstå rene og velholdte og være trygge at benytte.

Et af tiltagene for at undgå hærværk er bl.a. indførsel af SMS-låse på udsatte toiletter. Ved toilettet ved Stege havn blev der endvidere sat overvågningskamera op i 2017. Der er ligeledes opsat overvågningskameraer ved ventesalen i Præstø. Dette forhindrer dog ikke hærværk, så for at sikre toiletterne mod hærværk, er det nødvendigt med en lukning omkring jul og nytår.

Spørgsmål? Har du spørgsmål til lukningerne, er du velkommen til at kontakte afdelingen for Trafik, Park og Havne på telefon 55 36 25 20 eller på mail tphdrift@vordingborg.dk.