Toiletter lukkes til jul og nytår

På grund af øget risiko for hærværk, lukkes udvalgte toiletter henover jul og nytår.

På grund af øget risiko for hærværk, er det nødvendigt at lukke udvalgte toiletter i perioden fredag den 22. december 2017 fra kl. 12 til tirsdag den 2. januar 2018 kl. 09.

Ventesalen ved Præstø Station lukkes i perioden lørdag den 30. december 2017 kl. 15 til mandag den 1. januar 2018 kl. 12.00.

Som sidste år lukker vi de offentlige toiletter, der oftest er udsat for hærværk omkring jul og nytår. Toiletterne er typisk blevet lukket i dagene omkring nytår for at undgå at genere handelslivet mellem jul og nytår ved at have en længere lukkeperiode. Men hærværket begrænser sig dog ikke kun til dagene lige omkring nytår, men strækker sig nogle gange også til dagene før jul, og der har de seneste år været en del hærværk på nogle af toiletterne i dagene omkring jul.

Følgende toiletter lukkes henover jul og nytår:

  •  Ved Havnen 6, 4780 Stege (Stege Havn)
  •  Svends Gønges Torv 16, 4720 Præstø (Præstø Station)
  •  Lilletorv 7, 4760 Vordingborg

Vordingborg Kommune beklager, de gener lukningen medfører for besøgende. Men vi er desværre nødsaget til det, da udgifterne til udbedring af hærværk er store. Ved toiletterne bliver der opsat informationstavler, hvor der orienteres om lukningen, i hvilken periode toilettet er lukket og begrundelsen herfor. Hvis et lukket toilet er med handicapfaciliteter, henvises der til nærmeste andet offentlige toilet med handicapfaciliteter.

I 2014 godkendte Teknik- og Miljøudvalget en strategi for offentlige toiletter i Vordingborg Kommune. Kommunen har gennem de seneste år arbejdet målrettet for at opfylde strategiens målsætning om, at toiletterne skal fremstå rene og velholdte og være trygge at benytte.

Et af tiltagene for at undgå hærværk er bl.a. indførsel af SMS-låse på udsatte toiletter. Ved toilettet ved Stege havn blev der endvidere sat overvågningskamera op i 2017. Der er ligeledes opsat overvågningskameraer ved ventesalen i Præstø. Dette forhindrer dog ikke hærværk, så for at sikre toiletterne mod hærværk, er det nødvendigt med en lukning omkring jul og nyt