Topkarakter til Træning og Rehabilitering

Stor tilfredshed med kvaliteten i kommunens Træning og Rehabilitering.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører risikobaseret tilsyn på behandlingssteder ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed.

I Vordingborg Kommune blev Træning og Rehabilitering ved en stikprøve udvalgt til tilsyn den 16. august.

Tilsynet blev udført i genoptræningscentrene i Vordingborg og Præstø.

Styrelsens udvælger hvert år temaer for de planlagte tilsyn, og i år var der 23 målepunkter; bl.a. sammenhængende rehabiliteringsforløb, journalføring, patientinddragelse og hygiejne.

Tilsynene blev afviklet efter planen, og Styrelsen for Patientsikkerhed vurderede, at begge genoptræningscentre indplaceres i den bedste kategori ud af fire:

”Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden”. Læs rapporterne 

Træning og Rehabilitering oplevede processen og selve tilsynet meget positivt. Det gav anledning til god dialog og refleksion i personalegruppen i for hold til daglig praksis.