Træ væltet på Bakkebøllestien

Træets rodsystem var ædt op af en svamp, som er umulig at behandle.

Den 1. april ringede en ung dreng til vagten hos Vej-, Park- og Havneservice og meddelte, at et stort træ var væltet på Bakkebøllestien i Vintersbølle. Vagten overvejede et øjeblik om det kunne være en aprilsnar, men kørte omgående ud for at besigtige området, hvor der rigtig nok var væltet et næsten 35 meter højt bøgetræ. Heldigvis var ingen kommet til skade, men træet spærrede stien og det var godt, at den unge dreng var vaks, så Vej-, Park- og Havneservice hurtigt kunne handle.

”Når et træ af denne størrelse lægger sig ned, bliver man overrasket over, hvor stort det i virkeligheden er. Og så store træer ligger ikke ret godt midt i et befærdet område, hvor mennesker og dyr færdes”, siger driftsleder Ole Sejr fra Vej-, Park- og Havneservice. Han er ansvarlig for træerne i Vordingborg kommune og han er før stødt på kæmpeporresvampen, som viste sig at være skyld i bøgens fald på Bakkebøllestien.

Kæmpeporresvampen agerer i rodsystemet, og kan være flere meter væk fra selve træet. Den sender svamp gennem rodnettet op i træet, som langsomt ædes op indefra. Der findes ingen metoder til at konstatere svampen i træet, medmindre den sætter sine tydelige frugtlegemer. Og der findes heller ikke nogen behandling for svampen. Svampens sporer findes overalt i luften i Danmark både sommer og vinter. I Vintersbølle kom ingen til skade, men svampen har før været skyld i alvorlige ulykker.

”Vi har desværre haft dødsulykker i Danmark, hvor denne svamp har forårsaget det. Den er lumsk, fordi den kan være helt usynlig. Træet står flot og frodigt, og selv for det trænede øje, kan træet se sundt og raskt ud. Der findes svampe, som er gode for træer, men der findes også træer, som er dårlige for træer. Denne svamp er rigtig skidt for sådan et fint gammelt træ, og vi kan først se de små svampesporer i rødderne, når træet er væltet”, forklarer Ole Sejr.

Den svampesyge bøg understreger vigtigheden af Ole Sejrs og hans kollegaers besigtigelse af træerne i kommunen. De vurderer hele tiden træernes sundhedstilstand og placering. Ole Sejr har en diplomuddannelse i Parkforvaltning. Han har i mere end 17 år beskæftiget sig med forvaltning og håndtering af risikotræer på en international platform, med løbende uddannelse under forskere fra hele verden. Her taler man om risikovillighed, som indebærer en vurdering af træets tilstand holdt op imod risikoen ved træets placering. Hvis et træ er ramt af svamp og står på en risikofyldt placering, bliver det omgående taget ned, så ingen kommer til skade.

Grøn strategi sikrer plante- og dyreliv

Borgerne kan måske få det indtryk, at folkene i Vej-, Park- og Havneservice fælder træer i øst og vest, men arbejdet følger de politisk vedtagne ”Retningslinier og mål for træer” i Vordingborg kommune, som ledelsen arbejder efter.

”Ind imellem er vi nødt til at fælde flotte gamle træer, men vi har ingen tolerance, hvis der er den mindste risiko for, at nogen kan få et træ i hovedet. Så er vi nødt til at gribe ind og skære træet til og i værste tilfælde tage det helt ned”, forklarer chef for Vej-, Park- og Havneservice Helene Vinther Seidler og fortsætter:

”Vi vil meget gerne have mennesker og gamle træer op ad hinanden i vores kommune. Det hører sig ligesom til, når vi vil være ’Storbyens smukkeste forhave’. Vi fælder kun træer, hvor det giver mening. Vi ønsker sågar at bevare gamle træer, som er i forfald. De skal bare stå de rigtige steder, så der ikke er risiko for, at de vælter og forårsager ulykker”, siger Helene Vinther Seidler.

Træer med revner og hulrum er gode til fugle, flagermus og andet dyreliv, og det ønsker man også at bevare.

Vordingborg Kommune har klare retningslinier for bevaringen af træer og det grønne miljø i kommunen. For hvert træ, der fældes, bliver der plantet tre nye. Man planter ikke nødvendigvis træerne der, hvor man har fældet et andet træ, for der tages højde for, at træerne skal kunne stå i fred de næste mange år. Således vokser den samlede pulje af træer i Vordingborg kommune hvert år.

Der skulle seks vognlæs på en lastbil til at køre bøgetræet væk fra Bakkebøllestien. Hovedstammen er lagt ude på Vintersbølle Overdrev så biller, insekter og øvrige svampe kan boltre sig og hygge sig i stammen. På den måde sikres biodiversiteten, og træet kan gavne dyrelivet de næste 20 år.