Træerne langs Langelinie i Stege fældes

Mistrivsel gør, at de fleste træer langs Langelinie i Stege nu fjernes.

Træerne langs vandet ved Langelinie i Stege mistrives, og det kan ses. Det er årtiers svære vækstvilkår i for små plantebede, som efterhånden har stoppet tilvæksten i træerne. Samtidig har flere træer væsentlige påkørselsskader.

Derfor vælger Vordingborg Kommune nu at fjerne træerne langs det meste af strækningen.

Der genplantes ikke nye træer på samme vejstrækning igen. Der vil i stedet blive plantet erstatningstræer andre steder i Stege. Evt. i parkanlægget på østsiden af Stege Vold. Omfanget af genplantningen af erstatningstræer afhænger af, hvad administrationen har af økonomisk råderum.

Vordingborg Kommune arbejder for, at Langelinie fortsat skal være en smuk vejstrækning med direkte kig til vandet. I det arbejde ligger også et par tanker om, at skabe noget andet end træerne. Lige nu undersøger afdelingen for Trafik, Park og Havne, om det er muligt at skabe en smukkere, mere karakterfuld, driftsvenlig og salttolerant beplantning.

Beplantningens omfang og vækst vil selvfølgelig skulle overholde gældende trafiksikkerhedskrav, og samtidig skal udsynet til vandet bevares. Tanken er, at Langelinie skal revitaliseres til en smukkere vejstrækning.