Træerne på Havnevej

Flere af træerne på den østlige halvdel af alléen er desværre også ramt af sygdom, så nu fældes de sidste træer.

I November måned blev dele af Rønnealleen langs Havnevej i Vordingborg fældet, da træerne var ramt af sygdom. Tilbage står den østlige halvdel af alléen.

Det har vist sig, at også flere af disse træer er sygdomsramte. Vordingborg Kommune har derfor foretaget en meget grundig vurdering af træerne og har vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt, hvis resten af alléen også fjernes.

Arbejdet forventes påbegyndt først i 2017. Det betyder, at Havnevej vil være helt uden træer. Det skal man selvfølgelig lige vende sig til. Fordelen er, at borgterrænet, voldgraven og fjorden vil hænge æstetisk bedre sammen. Ind- og udkig fra havnen og borgterrænnet bliver langt bedre fremover, end da alléen eksisterede.

Man kan glæde sig over, at den gamle jernbanedæmning (dvs. Havnevej) kommer tilbage til sit gamle åbne udtryk. Som erstatning for alléen langs Havnevej, vil Vordingborg Kommune plante erstatningstræer andre steder i Kommunen.

Har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte Trafik, Park og Havne, Nichols Durin, Landskabsarkitekt på telefon 55 36 24 93.