Trængsel i lygtepæle når valgplakater skal op og ned

Der er klare regler for at sætte valgplakater op og tage dem ned.

De mange valgplakater i forbindelse med Folketingsvalget og EU-valget medfører flere borgerhenvendelser og kontrol af de opsatte valgplakater.

Ifølge chef for afdelingen Trafik, Park og Havne, Lise Thorsen, er langt de fleste valgplakater opsat efter loven. Nogle valgplakater følger dog ikke lovgivningen og er til gene for cyklister eller fodgængere. Det giver vejfolkene en ekstra opgave med at få forholdene bragt i orden.

”Valgene er en fest, og det ser jo festligt ud med alle de opsatte valgplakater, men det giver også nogle ekstra opgaver, idet valgplakaterne ikke altid er opsat ifølge loven. Valgplakater kan ikke opsættes, hvor man har lyst eller synes om, idet lovgivningen fastsætter hvor og hvordan valgplakaterne må opsættes” fortæller Lise Thorsen.

Konstateres der ulovligt opsatte valgplakater, så kontakter Vordingborg Kommune den ansvarlige person for opsætningen hos partierne og beder om at få bragt forholdene i orden inden for 24 timer.

Det er nemt at kontakte den ansvarlige for valgplakaterne hos partierne, idet der skal være kontaktoplysninger på alle valgplakater, hvor det fremgår hvem der er ansvarlig for opsætningen.

Rettes opsætningen ikke inden for 24 timer, nedtager Trafik Park og Havne valgplakaten for den ansvarliges regning. Mangler der kontaktoplysninger på en ulovlig opsat valgplakat, må valgplakaten nedtages.

”Når valgplakaterne skal nedtages igen indebærer reglerne, at de mange frivillige fra partierne eller andre skal afsted af to omgange for at tage plakaterne ned. Valgbestyrelsen har derfor besluttet, at EU valgplakater først skal nedtages samtidig med valgplakater til Folketingetsvalget senest den 13. juni 2019” fortæller borgmester Mikael Smed.

Efterladte eller glemte valgplakater fjernes af Vordingborg kommune for opsætters regning. Konstaterer man valgplakater opsat i strid med lovgivningen, er man meget velkommen til at kontakte Afdeling for Trafik, Park og Havne på trafikogpark@vordingborg.dk eller på telefon 55 36 25 70, som herefter vil tage sig af opgaven.

Faktaboks

De vigtigste regler for opsætning af valgplakater på kommunale veje:

• Må ophænges på vejbroer, lysmaster, hegn, vejtræer, elmaster og på spyd i jorden

• Skal hænge højere end 2,3 meter over fortov og cykelsti

• Må ikke opsættes nærmere end 0,5 meter fra kant af kørebanen

• Må ikke opsættes nærmere end 0,3 meter fra kant af cykelsti

• Må ikke opsættes så de skader vejtræer, master mm.

• Må ikke opsættes på midterrabatter, rundkørsler midterøer mm. Hvor den tilladte hastighed er over 60 km/h.

• Må ikke opsættes på færdselstavler, signalanlæg og lignende

• Må ikke hindre oversigtforhold eller dække for færdselstavler