Trafik, Park og Havne certificeret for arbejdsmiljø

Sundt og sikkert arbejdsmiljø certificeret.

Det var seks glade og stolte medarbejdere fra Vordingborg Kommunes afdeling for Trafik, Park og Havne, som den 2. januar modtog et internationalt anerkendt certifikat på, at de sammen med afdelingens 64 driftsmedarbejdere har skabt et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Selve overrækkelsen af beviset på den såkaldte ”OHSAS 18001” certificering foregik på Trafik, Park og Havnes materielplads på Mønsvej ved Vordingborg. Her overrakte Bent Sømark fra certificeringsvirksomheden DNV GL et diplom indsat i glas og ramme til afdelingschef Helene Vinther Seidler.

”Det var oprindeligt slet ikke hensigten, at vi skulle opnå en certificering, da vi for to år siden begyndte at fokusere på at forbedre arbejdsmiljøet. Vi startede med at have et stærkt fælles ønske om at ville nedbringe antallet af arbejdsulykker, forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø og sikre trivslen for vores driftsmedarbejdere, som arbejder på at vedligeholde kommunens veje, parker og grønne arealer. Først da vi havde arbejdet med dét et stykke tid, fandt vi ud af, at vi lige så godt kunne gå efter at få et bevis på resultaterne af vores indsats” fortæller Helene Vinther Seidler.

Hun ser også certificeringen som et middel til at skabe en attraktiv arbejdsplads, nedsætte sygefraværet og få effektiviseret flere arbejdsgange.

Tillidsrepræsentant Carsten Olesen mener også, at certificeringen er en vigtig investering i fremtiden.

”Vi kan ikke forvente, at de unge mennesker automatisk står i kø for at søge ledige stillinger i kommunerne. Så det er rigtig vigtigt, at vi passer godt på og fastholder de mange gode medarbejdere, vi allerede har,” understreger han.

Arbejdsmiljørepræsentanterne Michael Jørgensen og Henrik Rasmussen supplerer med at fortælle, at arbejdet med at blive certificeret også helt konkret har medført indkøb af nye ergonomiske arbejdsmaskiner. Afdelingen har blandt andet monteret kraner på de små lastbiler, som kan erstatte manuelle løft fra ladet af bilerne og en ”tagrende-støvsuger”, som medarbejderne kan betjene fra gadeniveau, så de ikke længere behøver at kravle op på en stige, når der skal fjernes blade og andet skidt fra tagrenderne.

Certificeringen er en frivillig ordning, som gælder i tre år og kan opnås af alle typer virksomheder. Certificeringsorganet DNV GL kommer på årlige kontrolbesøg for at sikre at kravene til certificeringen fortsat overholdes. Når de tre år er gået kan Trafik, Park og Havne ansøge om at opnå en recertificering. 

Billedtekst: Fra venstre ses afdelingschef Helene Vinther Seidler, administrativ medarbejder Helena Nielsen (bagerst), driftleder Ole Sejr Jakobsen, DNV GL auditør Bent Sømark, Tillidsrepræsentant Carsten Olesen, arbejdsmiljørepræsentanterne Henrik Rasmussen og Michael Jørgensen.