Trafikudspil vil splitte den kollektive trafik

Regeringens forslag om at opdele Sjælland i to kollektive trafikområder vækker ikke begejstring hos borgmester Mikael Smed.

Regeringen har præsenteret sit kommende hovedstadsudspil, som blandt andet indebærer et forslag om at opdele Sjælland i to kollektive trafikområder. Det forslag vækker ikke begejstring hos borgmester Mikael Smed.

Regeringen har nu, som en del af det kommende hovedsstadsudspil, præsenteret deres planer om at opsplitte den offentlige transport på Sjælland i to dele. Planen er, at det skal ske ved at oprette et nyt ”Hovedstadens Offentlige Transport” (HOT), som udelukkende skal organisere den kollektive transport i hovedstadsområdets 34 kommuner. Den nye transportorganisation skal dække det tidligere ”Movia H” område, som udover hovedstadskommunerne også dækker kommunerne Frederikssund, Lejre, Køge, Stevns mfl..

Udenfor hovedstadsområdet skal der samtidig oprettes et nyt selvstændigt trafikselskab, som skal dække det øvrige Sjælland, Lolland, Falster og Møn. Det forslag vækker ikke begejstring hos Vordingborg Kommunes borgmester Mikael Smed:

”Jeg kan slet ikke få øje på den gode idé i at bygge en mur på tværs af Sjælland og splitte vores kollektive trafik op i to selvstændige trafikområder. Det kommer til at give en masse unødvendige udfordringer i forhold til koordineringen mellem de to trafikområder. Selvfølgelig er det vigtigt, at den kollektive trafik i hovedstadsområdet fungerer godt, men det giver ikke mening at se isoleret på hovedstadsområdet. Hvorfor ikke se hele Sjælland som ét samlet område, så vi sikrer sammenhæng for de 50.000 mennesker, som hver dag pendler ind til et job i hovedstadsområdet fra Sjælland, Lolland, Falster og Møn? Hvorfor ikke bygge videre på de tanker, som ligger bag ”Greater Copenhagen”, der netop har til mål at forene blandt andet Hovedstaden og Sjælland og skabe én højtudviklet metropolregion til gavn for alle regionens borgere? Hvorfor ikke gøre det på en måde, som understøtter tankerne bag ”Danmark i Balance”? Nu bliver det her i stedet for endnu et eksempel på den uheldige tendens, vi har set de senere år med en stigende centralisering og ubalance mellem vores regioner” siger Mikael Smed.

Han peger samtidig på, at udspillet til den nye organisering af den kollektive trafik ikke nødvendigvis giver nogen garantier for økonomiske gevinster eller forbedringer i transporttiderne. ”Der vil helt naturligt gå noget tid, før det nye trafikselskab er kommet på skinner og kan løse de kæmpe udfordringer, den nye struktur vil give. De penge vil kunne anvendes med langt større sikkerhed for succes, ved i stedet at bruge dem direkte på at forbedre den kollektive trafik i og udenfor Hovedstaden” siger han.