Tyske borgmestre på besøg

Borgmestre og embedsmænd fra nordtyske kommuner hørte om de kommende store anlægsarbejder.

Den nye Storstrømsbro var blandt programpunkterne, da syv borgmestre fra nordtyske kommuner sammen med en række embedsmænd tirsdag den 4. april var på besøg i Vordingborg Kommune.

Besøget var et led i en to-dages studietur, som den tyske delegation var på i Danmark den 4. og 5. april, med Femern Belt Development som arrangør.

Formålet var blandt andet, at se og høre om hvordan man herhjemme allerede nu er i gang med forberedelserne til en fast Femern-forbindelse, men også at se og høre om hvordan man har grebet og griber nogle af de andre store infrastruktur-projekter an, og hvad man har fået ud af eller forventer at få ud dem. Det drejer sig blandt andet om Øresundsbroen, Storebæltsbroen og den kommende nye Storstrømsbro.

I Vordingborg blev deltagerne budt på frokost på Vordingborg rådhus, inden en projektleder fra Vejdirektoratet fortalte om arbejdet med den nye Storstrømsbro. Derefter fortalte borgmester Michael Seiding Larsen, om hvordan Vordingborg Kommune forbereder sig på de store arbejder med Storstrømsbroen, en ny og hurtigere togforbindelse samt den faste Femern-forbindelse.

” Jeg kunne blandt andet fortælle dem, om hvordan vi arbejder med at opkvalificere den arbejdskraft, som vi ved, at der bliver behov for, om vores planer for serviceanlæg som fx skurby og produktionssted og om erhvervsområdet Afkørsel 41, som giver en nem og hurtig adgang til den faste Femern-forbindelse,” siger borgmester Michael Seiding Larsen.

Inden besøget i Vordingborg havde den tyske delegation set på de påbegyndte anlægsarbejder i Rødby og skulle efterfølgende besøge Storebæltsbroen, Øresundsbroen og Skandinavisk Transportcenter i Køge.