Uddannelsesparathed

Skolerne har etableret en styregruppe for at sikre fælles UPV-indsatser.

Alle elever i 8. og 9. klasse skal vurderes på uddannelsesparathed (UPV). Vurderingen bygger på både elevens faglige, personlige og sociale kompetencer. Alle skolerne i Vordingborg Kommune arbejder løbende med at sørge for at eleverne i udskolingen bliver uddannelsesparate.

Som et tiltag til at styrke arbejdet omkring uddannelsesparathed, er der for nylig etableret en styregruppe, med deltagelse af skole-eller afdelingsledere, Ungdommens Uddannelsesvejledning og en medarbejder fra Afdeling for Dagtilbud og Skoler. Styregruppens opgave er at koordinere og kvalificere nye samarbejder på tværs af skolerne.

Eksempler på fælleskommunale tiltag, som styregruppen har opstillet og drøftet, er bl.a. at:

  • Kvalificere elevernes uddannelsesforløb via et tæt samarbejde med erhvervslivet. Udvalgte erhvervspartnere bliver tilknyttet nogle konkrete forløb med læringsfagligt indhold i skolerne, som skal inspirere eleverne til at blive mere afklarede omkring valg af ungdomsuddannelse.

  • Forstærke skolernes samarbejde med forældre til børn, der ikke er uddannelsesparate. Uddannelsesparathed handler også om barnets sociale og personlige kompetencer. Ved at skolerne etablerer et samarbejde og planlægger opfølgningsmøder med forældre, bliver der skabt en struktur, der gør det nemmere at følge barnets udvikling henimod uddannelsesafklaring og -parathed.

  • Etablere en praksis for lokale årshjul for uddannelsesparathed på skolerne. Sammen med Ungdommens Uddannelsesvejledning skal skolerne beskrive deres indsatser i arbejdet omkring uddannelsesparathed, for at skabe en tydelig ansvarsfordeling og systematik omkring indsatserne. F.eks. i forhold til praktikforløb med baggrunden i Open College Network-tilgangen eller i at sikre, at målsætningerne omkring de otte kompetenceområder, som eleverne allerede kender fra MinUddannelse, indarbejdes i skolernes vurdering af uddannelsesparathed.