Uddeling af Handicapprisen 2016

Stella Stensgaard blev årets modtager af Handicapprisen.

Vordingborg Kommunes Handicapråd har uddelt Handicapprisen 2016 til Stella Stensgaard.

Prisoverrækkelsen fandt sted fredag d. 27.januar 2017 ved en ceremoni i byrådssalen på Vordingborg Rådhus. Her holdt blandt andet borgmester Knud Larsen en tale for prismodtageren.

I indstillingen havde Handicaprådet blandt andet anført, at Stella Stensgaard gennem sin repræsentation i Danske Handicaporganisationer (DH) igennem en lang årrække har været aktiv i det frivillige arbejde både organisatorisk og i forhold til det handicappolitiske arbejde, og at hun gennem mange år har ydet en uegennyttig og meget stor indsats for børn, unge og familier med særlige vanskeligheder og handicap.

Ud over æren bestod prisen af et fad og to krus fra Vordingborg Kommunes Sociale Virksomhed.

Prisen uddeleles hvert år til en enkeltperson, virksomhed, institution eller organisation, der har ydet en ekstraordinær indsats for mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i Vordingborg Kommune.