Uddeling af legater

Der er blevet uddelt 16 legatportioner fra to legater.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har på møde den 15. november 2017 behandlet sagen om uddeling af legatportioner fra Gl. Møn Kommunes Uddannelseslegat og Fabrikant Aage Clausens Personalefond.

10 personer har hver fået en legatportion fra Gl. Møn Kommunes Uddannelsesfond, som gives til støtte til videregående uddannelse til personer som er eller har været hjemmehørende i gl. Møn Kommune.

6 personer har hver fået en legatportion fra Fabrikant Aage Clausens Personalefond, som gives til støtte til handicappede eller ubemidlede unges uddannelse i Vordingborg Kommune.

Da Vordingborg Kommune i øjeblikket er ved at opløse alle kommunens legater, vil næste år være sidste mulighed for at få del i et af ovennævnte legater.