Uddeling af legater

Uddeling af Gl. Møn Kommunes Uddannelseslegat og Fabrikant Aage Clausens Personalefond.

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati har på møde den 14. november 2018 behandlet sagen om uddeling af legatportioner fra Gl. Møn Kommunes Uddannelseslegat og Fabrikant Aage Clausens Personalefond.

10 personer har hver fået en legatportion fra Gl. Møn Kommunes Uddannelsesfond, som gives til støtte til videregående uddannelse til personer som er eller har været hjemmehørende i gl. Møn Kommune.

8 personer har hver fået en legatportion fra Fabrikant Aage Clausens Personalefond, som gives til støtte til handicappede eller ubemidlede unges uddannelse i Vordingborg Kommune.