Udearealer på Panteren

Udkast til hvordan udearealerne på Panteren kan indrettes som et aktivt og inspirerende område.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget fik på dets sidste møde fremlagt et udkast til en samlet disponering af udearealerne på Panteren.

I det byggeri som er igangsat vil der naturligvis blive anlagt afsætningsmuligheder og p-pladser på arealer som opfylder de daglige krav til smidig afvikling af trafik på området. Resten af det store område tænkes indrettet i forskellige zoner som alle indbyder og inspirerer til aktivitet ,leg og fællesskab.

Legezone, rekreativ zone, træningszone, flexzone, multifunktionel zone og en oplyst løbesti rundt om hele arealet skal bidrage til, at mange daglige brugere vil have lyst til at lægge deres aktivitet eller gåtur rundt omkring det spændende område.

”De ideer, der er blevet fremlagt, ser meget spændende ud, og kan være med til at inspirere og aktivere mange borgere i vores kommune. Det vil forskønne og færdiggøre området på bedste måde” siger formanden for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Eva Sommer-Madsen.

Anlæg af parkeringspladserne og arealerne tæt forbundet med vandhuset og Poten indrettes samtidig med færdiggørelsen af nybyggeriet, og vil derfor være klar til åbningen, som forventes at blive den 1. november 2017.

Alle andre arealer og ideer planlægges og gennemføres i takt med, at det lykkes at finde midler fra fonde og eksterne investorer. Udkastet skal netop danne baggrund for ansøgninger om støtte fra forskellige fonde og investorer.