Udvalg klar med anbefalinger til skoleområde

Der er anbefalinger nok at arbejde med i det næste lange stykke tid.

0 -18 års-udvalget, som siden februar har arbejdet med nye ideer og tiltag på skoleområdet, er nu klar med deres anbefalinger, som kan sikre eleverne et højere fagligt niveau og skabe en bedre trivsel blandt både elever og medarbejdere.

 

Udvalget består fast af de fire politikere Mette Gerdøe-Frederiksen (formand), Kirsten Overgaard (næstformand), Britt Skovgaard og Marie Hansen. Desuden er Peter Madelund (Præstø skolebestyrelse) Pernille Mantzius (Kulsbjerg skolebestyrelse) skoleleder Henning Hellwing, Mette Brendstrup (DLF) Anni Andersen (BUPL), Stella Steensgaard (DH) samt chef for Afdeling for Dagtilbud og Skoler Søren Kokholm og Børne- og Kulturdirektør Jakob Thune faste medlemmer af udvalget.

 

Derudover har mere end 50 forældre, medarbejdere, ledere og andre fagfolk indenfor skoleområdet været inviteret til at komme med bidrag til udvalgets arbejde. ”Og det har været en fornøjelse at arbejde på den måde. Det har været en god arbejdsproces med mange engagerede og vidende mennesker,”siger udvalgets formand Mette Gerdøe-Frederiksen.

 

Udvalget har lavet i alt 20 anbefalinger. De skal bygge videre på de tiltag der er sat i gang de senere år med ny børn og unge politik, strategi- og udviklingsplaner, kompetenceudvikling mv.

 

Udvalget har givet anbefalinger både til politisk niveau og til skolerne indenfor temaerne økonomi, inklusion mv., ledelse, bureaukrati og administration, skoleklubber og lærer og pædagogsamarbejde.

 

”Blandt de anbefalinger vi har givet, og som vi finder meget vigtig er, at vi får besluttet en økonomimodel, som forhåbentlig kan give alle skolerne den nødvendige ramme til at løfte den vigtige opgave med børns trivsel og læring. Arbejdet med en inklusionspolitik  så vi får en fælles forståelseramme og ikke mindst mulighed for at sikre alle børn gode og givende skoledage er også vigtige anbefalinger. En politik skal jo omsættes til handlinger,” siger Mette Gerdøe-Frederiksen..

 

På ledelsessiden peger hun på ledelseskraft, fordi medarbejderne efterspørger tilgængelig ledelse, til at sætte retning og prioritere i det daglige arbejde.

 

”Jo, der er anbefalinger nok at arbejde med i det næste lange stykke tid. Nogle skal med i de kommende budgetforhandlinger, og andre skal " foldes ud" og derefter igangsættes,” siger udvalgsformanden.

 

Anbefalingerne overdrages nu til politisk behandling i BUF og KB, der skal tage stilling til det videre forløb.

 

Se rapporten med 0-18 års udvalgets anbefalinger