Udvidelse af Bogø Kostskole

Bogø Kostskole har fået dispensation fra lokalplanen til deres tilbygning til hovedbygningen.

Bogø Idrætsefterskole/Bogø Kostskole har ansøgt om tilladelse til opførelse af 3 tilbygninger til ”Borgen” – Idrætsefterskolens/Kostskolens hovedbygning. Baggrunden for ansøgningen er, at efterskolen mangler et lokale hvor alle eleverne kan samles. Derfor ønskes opført en større tilbygning, der til dagligt skal anvendes som spisesal, men som også vil kunne anvendes til fælles foredrag og kurser. Tilbygningen skal samtidig rumme fitnesslokaler, og imødekomme en mangel på tidssvarende omklædnings- og badefaciliteter ud over faciliteterne på værelserne, hvorfor der i kælderplan indrettes disse funktioner.

De tre tilbygninger forudsætter dispensation fra Lokalplan 45. To af tilbygningerne er mindre udvidelser af eksisterende bygningsdele (lærerværelse og køkken) og opføres i overensstemmelse med bygnings oprindelige arkitektur. Den tredje tilbygning er en større bygning i 2½ etage med en bygningshøjde på 11 meter med samlet etageareal på ca. 900 m². Tilbygningen er placeret uden for lokalplanens byggefelter, men placeres som en tilbygning til ”borgen”, og med samme arkitektur, som det eksisterende byggeri.

Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at imødekomme Bogø Efterskoles ønsker om udvidelse ved at dispensere fra lokalplanen. Udvalget har vurderet, at byggeriet på trods af sin størrelse ikke ændrer væsentligt på hovedbygningens samlede udtryk, da tilbygningerne opføres med respekt for den eksisterende arkitektur og placeres bag selve ”Borgen” i forhold til Bogø Hovedgade.