Udvidelse af DLG i Bårse

Ny planlægning giver DLG i Bårse mulighed for udvidelse på 3½ ha.

Udvalget for Plan og Teknik har på sit møde d. 30. januar 2018 besluttet at udsende forslag til Lokalplan E 02.02.01 og Kommuneplantillæg nr. 38 i høring frem til d. 3. april 2018.

 

Se forslagene

 

Formålet med planerne er at imødekomme et ønske fra DLG om at udvide deres aktiviteter på et 3½ ha. stort område mellem virksomhedens eksisterende østlige afgrænsning og landevejen Hovedvejen.

 

Baggrunden for DLG’s udvidelsesplaner er dels samling af deres administration og dels placering af virksomhedens web-lager i Bårse.

 

På kort sigt har virksomheden behov for udvidelse af en af de eksisterende lagerhaller. På længere sigt har virksomheden behov for yderligere lagerhaller samt etablering af ny vejadgang fra Hovedvejen nord for Bårse Runddel, så der kan ske en opdeling af trafikken i forhold til deres ærinde til virksomheden (transport til hhv. foderstofvirksomheden og web-lageret).

 

Efter høringen forventes lokalplan og kommuneplantillæg endelig vedtaget inden sommerferien.