Udvidelse af Vordingborgskolen

Forslag til Lokalplan for udvidelse af Vordingborgskolen er nu i høring.

Udvalget for Plan og Teknikudvalget har på deres møde d. 2. maj 2018 godkendt et forslag til lokalplan for udvidelse af Vordingborgskolen med tilhørende kommuneplantillæg, der skal muliggøre en udvidelse af Vordingborgskolens faciliteter med et nybyggeri på Færgegaardsvej 10 i Vordingborg.

Det nye byggeri, som er tegnet af Front Arkitekter, Kbh., skal rumme undervisning, fællesarrangementer for Vordingborgskolens elever, elevboliger, samt kulturelle arrangementer for offentligheden.

Bygningen forbindes med det eksisterende skoleområde, beliggende på Violvej via en gangbro i 1.sals højde. Gangbroen vil krydse den eksisterende fredskov, som adskiller de 2 bygninger og give eleverne en særlig oplevelse af at færdes højt mellem trækronerne.

Forslag til Lokalplan O 17.11.01 for udvidelse af Vordingborgskolen og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 46 er i offentlig høring fra den 9. maj til den 6. juni 2018 og kan ses her:

https://dokument.plandata.dk/20_9418215_1525807599488.pdf

https://dokument.plandata.dk/12_9418212_1525807566591.pdf