Udvikling af området Bårse søerne

Der lægges op til en borgerdrevet og –skabt naturpræget park.

Plan- og Teknikudvalget har den 8. august 2018 truffet beslutning om, at forslaget fra Projektgruppe Bårse Søerne skal ligge til grund for udviklingen af området omkring Bårse Søerne. Og at der løbende arbejdes for at skabe rammerne til projektforslaget, herunder at søerne kan anvendes til jetski og andre motorfartøjer i overensstemmelse med det der er skitseret i forslaget.

Forslaget lægger op til en borgerdrevet og –skabt naturpræget park. I forslaget gives plads til brug af søen til jetski i den nordlige sø ned mod motorvejen.

I sagen blev fremlagt to forslag til Bårse Søernes udvikling. Et forslag fra Bårse Jetski Forening og et forslag fra projektgruppen Bårse Søerne.

Forudsætningen for projektforslaget er, at Vordingborg Kommune etablerer veje, stier og p-pladser, så det bliver nemmere at færdes rundt i området. 

Plan- og Teknikudvalget har allerede videresendt sagen til økonomiudvalget, så økonomien behandles i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. Sagen er fremlagt i Klima- og Miljøudvalget og fremlægges i Kultur-, Idræt og Fritidsudvalget til orientering

Forslag til udviklingsplan for Bårse Søerne