Udvikling og Markedsføringspuljen

1,5 mio. kr. reserveret til to temaer.

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati har besluttet at indkalde projekter til udvalgets godkendelse.

Udvalget har reserveret 1,5 mio. kr. af Udviklings- og markedsføringspuljen fordelt med 750.000 kr. til hvert af følgende temaer:

1. Projekter der medfører at Vordingborg Kommune får større gavn af Danmarks længste kystlinje.

2. Projekter der bidrager til at realisere vision 2030 om et blomstrende erhvervsliv, særligt gennem fokus på udvikling og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft.

Deadline for indsendelse af projektforslag er den 14. april 2019.

Udvalget udvælger de projektforslag, der arbejdes videre med på udvalgets møde i maj måned.